ARCOR GI SP. Z O.O. SKA
 

1. O FIRMIE

„ARCOR” Grupa Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
Adres: 40-663 Katowice, ul. Bażantów 1
NIP: 7343522894
REGON: 123002720
Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490261 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. AKCJONARIAT (AKCJONARIUSZE)

Kapitał zakładowy:
Wysokość kapitału zakładowego: 52 100,00 zł (wpłacony w całości)

DEMATERIALIZACJA AKCJI

W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji można uzyskać pod numerem telefonu 604501050.
Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami - 604501050, ul. Gustawa Morcinka 16b, 43-430 Skoczów, arson1@arsondeweloper.com

Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce
Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce

3. REJESTR AKCJONARIUSZY

Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
Regulamin Rejestru akcjonariuszy

4. WALNE ZGROMADZENIA

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad i projektem uchwałZarząd komplementariusza spółki pod firmą: „ARCOR GRUPA INWESTYCYJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej” z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) oraz art. 15 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.6) - wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze siedziby Spółki tj. w Katowicach, ul. Bażantów 1, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00. Niniejsze wezwanie jest wezwaniem pierwszym.

Zarząd komplementariusza spółki pod firmą: „ARCOR GRUPA INWESTYCYJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej” z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) oraz art. 15 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.6) - wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze siedziby Spółki tj. w Katowicach, ul. Bażantów 1, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00. Niniejsze wezwanie jest wezwaniem drugim. 31.10.2020.

Zarząd komplementariusza spółki pod firmą: „ARCOR GRUPA INWESTYCYJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej” z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) oraz art. 15 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.6) - wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze siedziby Spółki tj. w Katowicach, ul. Bażantów 1, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00. Niniejsze wezwanie jest wezwaniem trzecim. 30.11.2020

Zarząd komplementariusza spółki pod firmą: „ARCOR GRUPA INWESTYCYJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej” z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) oraz art. 15 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.6) - wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze siedziby Spółki tj. w Katowicach, ul. Bażantów 1, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00. Niniejsze wezwanie jest wezwaniem czwartym. 31.12.2020

Zarząd komplementariusza spółki pod firmą: „ARCOR GRUPA INWESTYCYJNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej” z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) oraz art. 15 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.6) - wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze siedziby Spółki tj. w Katowicach, ul. Bażantów 1, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 - 15.00. Niniejsze wezwanie jest wezwaniem piątym. 26.01.2021

 
 
 
NASZA OFERTA
BUILD-TO-SUIT (BTS)
Inwestycja build-to-suit (BTS) to gotowy obiekt przemysłowy projektowany i budowany dla dedykowanego odbiorcy...
 
POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE
Specjalizujemy się w inwestycjach build-to-suit (BTS) dlatego posiadamy wysoki wskaźnik wynajęcia powierzchni - ponad 95%...
 
FORMULARZE
» TERENY INWESTYCYJNE
» FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 

KONTAKT

Tel.: +48 33 853 41 11
Tel.: +48 33 853 25 24
Fax: +48 33 853 45 90
E-mail: centrala@arsondeweloper.com
 
 
 

Inwestycje Build-To-Suit :: Nieruchomości komercyjne :: Magazyny :: Hale :: Powierzchnie magazynowe :: Powierzchnie produkcyjne
o nas          oferta          nasze realizacje          referencje          współpraca          kontakt

WWW Design 2012. This page was created by Łukasz Staniek. Projektowanie i pozycjonowanie stron WWW - Spider Design.
All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.